Bestsellery
Strach pod Karpaty
Petr Šlik
258 Kč / 238 Kč
Retrokuchařka
Jarmila Lachmannová | Kateřina Bittmanová
348 Kč / 298 Kč

Aleš Haman
Prof. PhDr. Aleš Haman, DrSc. (*1932) působí na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, dnes jako ředitel Ústavu estetiky a dějin umění. V ARSCI vydal: Literatura v průsečíku pohledů (2003) Kritické úvahy o západní literární teorii (2006, s J. Holým a V. Papouškem). Z dalších knih: Adolf Branald (1963), Neruda prozaik (1968), Literatura z pohledu čtenářů (1991), Arnošt Lustig (1995), Prozaické surfování (2001), Východiska a výhledy (2002).

Autorovy tituly vydané v Nakladatelství ARSCI:

Epizoda z 60. let. Korespondence Václava Havla a Aleše Fetterse
Václav Havel | Aleš Fetters | Aleš Haman
V červnu 1965 vystoupil tehdejší divadelní dramaturg a člen redakční rady literárního měsíčníku Tvář Václav Havel s kritickým projevem na ko...

OSOBNOSTI, MEMOÁRY, KORESPONDENCE
Literatura v průsečíku pohledů. Teorie - historie - kritika
Aleš Haman
Soubor studií významného současného literárního historika a kritika je členěn na tři zdánlivě různorodé části - teorie, historie, kritika. V...

LITERÁRNÍ VĚDA A JAZYKOVĚDA
Trvání v proměně. Česká literatura devatenáctého století (2. vyd.)
Aleš Haman
Druhé, revidované vydání Trvání v proměně znamená kontinuitu novodobé české literatury v jejích stylových proměnách. Kniha nenabízí jen fakt...

LITERÁRNÍ VĚDA A JAZYKOVĚDA
Kontexty a konfrontace
Aleš Haman
Soubor literárněvědných studií převážně z let 2004-07 je rozdělen na čtyři části: obecné teoretické stati, literární historie 19. a 20. stol...

LITERÁRNÍ VĚDA A JAZYKOVĚDA
Literární dílo a soudobá literární věda
Aleš Haman
Kniha přináší kritický pohled na některé směry soudobé literární vědy a nabízí výhled na možnosti přístupu k literárnímu dílu z hlediska jeh...

LITERÁRNÍ VĚDA A JAZYKOVĚDA