Bestsellery

Jiří Kulich
* 1961, biolog a pedagog, absolvent Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Ředitel Střediska ekologické výchovy a etiky SEVER. Působí v ekologické výchově, věnuje se vzdělávání učitelů, studentů a žáků, je autorem několika studií a publikací. Dobrovolně pracuje v několika neziskových organizacích (např. Zelený kruh, Společnost pro trvale udržitelný život, SSEV Pavučina a STEP). Je nositelem ceny Josefa Vavrouška a ceny ministra životního prostředí za rok 2005. Nejvíce se věnuje oblasti školství, kultury, životního prostředí, neziskových organizací a místního rozvoje.

Autorovy tituly vydané v Nakladatelství ARSCI:

S Martinem a Petem širým světem
Jiří Kulich
Učebnice ve stylu pracovních sešitů, v nichž si děti formou úkolů osvojují a rozvíjejí vztah k lidem, živočichům a rostlinám, k přírodě a ži...

UČEBNICE EKOLOGIE PRO ZŠ
Co Anička a Martin dovedou
Jiří Kulich
Tato učebnice spojená s pracovním sešitem pro ekologickou (environmentální) výchovu na 1. stupni ZŠ je zaměřena na rozvíjení praktických zna...

UČEBNICE EKOLOGIE PRO ZŠ