Bestsellery
Strach pod Karpaty
Petr Šlik
258 Kč / 238 Kč
Retrokuchařka
Jarmila Lachmannová | Kateřina Bittmanová
348 Kč / 298 Kč

Věra Brožová
PhDr. Věra Brožová (* 1957), literární historička a editorka. Vystudovala bohemistiku a pedagogiku na FF UK, pracovala v Literárním archivu Památníku národního písemnictví a od roku 1992 působí v Ústavu pro českou literaturu Akademie věd ČR. Na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy přednáší dějiny literatury 19. století a literaturu pro děti a mládež. Je autorkou desítek literárněhistorických studií, podílela se na řadě kolektivních historiografických a lexikografických prací (Slovník českých spisovatelů po roce 1945, Lexikon české literatury, Encyklopedie literárních žánrů, Dějiny české literatury po roce 1945, Slovník české literatury po roce 1945 aj.).

Autorovy tituly vydané v Nakladatelství ARSCI:

Karafiátovi Broučci v české kultuře
Věra Brožová
Kniha Jana Karafiáta Broučci (1876) stojí u počátků novodobé umělecké tvorby pro děti a patří ke klasickému dědictví české literatury. První...

LITERÁRNÍ VĚDA A JAZYKOVĚDA