Akční nabídka
Moderní směry ve fyzice / Modern Topics in Physics
Zdeněk Kluiber
280 Kč / 250 Kč
Až se jaro vrátí
Josef Václav Sládek
205 Kč / 148 Kč
Cesty skrytosti
Vladimír Reis
230 Kč / 180 Kč
Co Anička a Martin dovedou
Jiří Kulich
95 Kč / 88 Kč

Jazykověda
Růže prší krásná...
Marie Janečková
Zájemci o českou barokní tvorbu dostávají do rukou novinku autorského kolektivu z Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějov...
V nuznej slávě, v slavnej nouzi. Svět Ondřeje Jakuba Františka de Waldta.
Marie Janečková | Jarmila Alexová | Věra Pospíšilová
Monografie přibližuje zájemcům o českou barokní tvorbu dílo jihočeského kazatele Ondřeje de Waldta Chválořeč neb kázání na některé svátky a ...
Slovesné baroko ve středoevropském prostoru
Marie Janečková | Jarmila Alexová | Věra Pospíšilová
Slovesnost českého baroka zůstala na rozdíl od architektury, hudby a výtvarného umění téměř dvě století ve stínu, odsouzená poněkud nesprave...
Jazyková dynamika současné publicistiky
Bohumila Junková
V jazyku psané české publicistiky došlo v posledních dvaceti letech k významnému vývoji, který je reakcí na politické, ekonomické a společen...
Vývoj českého barokního souvětí souřadného
Jarmila Alexová
Přestože slovesné baroko, dlouho opomíjené a někdy i zatracované, prožívá v posledních ­letech obnovený intenzivní badatelský zájem, studií ...
K jazyku českého baroka
Marie Janečková
Hláskosloví, pravopis a tisk, označování kvantity Slovesné baroko narozdíl od architektonických a uměleckých děl své doby bylo po dlouhý...