Literární dílo a soudobá literární věda
Rok vydání: 2012
Formát: váz., formát 130x205 mm, 128 s.
Žánr: Literární věda a jazykověda
Edice: Literární věda
ISBN: 978-80-7420-027-4
Běžná cena:
Vyprodáno.
Literární dílo a soudobá literární věda
Kniha přináší kritický pohled na některé směry soudobé literární vědy a nabízí výhled na možnosti přístupu k literárnímu dílu z hlediska jeho umělecké (poeticky funkční a esteticky významové) výstavby. Východiskem jsou tu různé přístupy literární vědy, od strukturalismu po dekonstruktivismus, od sémiotiky po naratologii, od fenomenologie literárního díla po koncept textu jako interpretačního konstruktu. Kniha nabízí charakteristiku i analýzu různých složek a pojmů s literárním dílem spjatých, jako je autor, žánr, dílo – text – znak, styl a čtenář. Základem výkladu je snaha vymanit dílo ze zajetí relativistických přístupů, které přehlížejí jeho uměleckou integritu a rozpouštějí ji v množině nespecifických hledisek.
Poznámka
Prof. PhDr. Aleš Haman, DrSc. (* 1932). Literární vědec, jehož působení a dílo přesvědčivě zasahuje do formování názorů na směřování a uvažování v české literární vědě a jde souběžně s jeho dlouhodobým zájmem o kontexty se zahraničními myšlenkovými základnami oboru. V ARSCI vydal: Literatura v průsečíku pohledů (2003), Kritické úvahy o západní literární teorii (2006, s J. Holým a V. Papouškem), Trvání v proměně (2007, 2010), Kontexty a konfrontace (2010).
RECENZE:
Rozhovor s naším kmenovým autorem, literárním vědcem prof. Alešem Hamanem, který u příležitosti vydání jeho novinky Literární dílo a soudobá literární věda a také jeho životního jubilea s ním vedl šéfredaktor týdeníku Knihy dr. V. Sůva.
Bestsellery