Od energie k odpadům
Rok vydání: 2008
Formát: 32 stran, 297x210 mm
Žánr: Učebnice ekologie pro ZŠ
ISBN: 978-80-86078-88-5
Běžná cena:
95 Kč
Akční cena:
88 Kč
(ušetříte 7 %)
Od energie k odpadům
Ústředními tématy třetího dílu ze sady učebnic spojených s pracovním sešitem pro ekologickou (environmentální) výchovu na 1. stupni ZŠ jsou: energie (její zdroje a hospodárné užití), odpady (nakládání s nimi, shromažďování, sběr, likvidace nebo jiné využití), "ekologické" nakupování a některé problémy vznikající v lidských sídlištích (hluk, smog, prach aj.).
Pro vyvážení s předchozími dvěma díly se děj fiktivního příběhu přesouvá do městského prostředí. Sešit obsahuje témata pro cvičení, hry a vzájemnou spolupráci ve třídě. Možnosti "odborné" úrovně úkolů a společných diskusí vyplynou ze skladby žákovského kolektivu, z jejich místních zkušeností a ze zvyklostí v domácnostech, jichž jsou členy.

Sada učebnic je koncipována tak, aby obsáhly základní znalosti, dovednosti a postoje z ekologické výchovy, které by se měly děti naučit na 1. stupni ZŠ, a svým pojetím odpovídá cílům RVP ZV, zejména průřezovému tématu „environmentální výchova“. Vzhledem k tomu, že škola může průřezové téma ve svém školním vzdělávacím programu uspořádat různě, je sada učebnic záměrně sestavena tak, aby se dala používat v různých ročnících, v různých předmětech a v libovolném pořadí.

...:: Obsah 3. sešitu ::...

Druhy energie
Potřeba energie
Slunce je naše hvězda
Zdroje energie
Spotřeba energie v domácnosti
Úsporné využití energie
Pexeso Umíš třídit odpady?
Nakupování
Odpady
Čistá a pitná voda
Hluk, prach a další škodliviny
Ochrana životního prostředí státem
Závěrečné opakování
Poznámka
Tato učebnice je třetím dílem ze čtyřdílné série učebnic environmentální výchovy pro 1. stupeň ZŠ:

S Martinem a Petem širým světem.
Co Anička a Martin dovedou.
Co si pamatuje (nejen) babička
.

Energie a odpady, učebnice a pracovní sešit pro ekologickou výchovu na 1. stupni ZŠ odpovídá pojetí a cílům RVP ZV a byla jí udělena schvalovací doložka MŠMT ČR čj. 16457/2008−22 ze dne 21. 10. 2008

Text schvalovací doložky se vztahuje k bezplatnému poskytování učebnic ve smyslu § 27 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
Bestsellery
Strach pod Karpaty
Petr Šlik
258 Kč / 238 Kč
Retrokuchařka
Jarmila Lachmannová | Kateřina Bittmanová
348 Kč / 298 Kč