S Martinem a Petem širým světem
Rok vydání: 2007
Formát: 32 stran, 297x210 mm
Žánr: Učebnice ekologie pro ZŠ
ISBN: 978-80-86078-76-2
Běžná cena:
95 Kč
Akční cena:
88 Kč
(ušetříte 7 %)
S Martinem a Petem širým světem
Učebnice ve stylu pracovních sešitů, v nichž si děti formou úkolů osvojují a rozvíjejí vztah k lidem, živočichům a rostlinám, k přírodě a životnímu prostředí. Žáky motivuje k samostatnému studiu jevů okolo nás jak v přírodě, tak i ve společnosti. Tato učebnice umožňuje dát výuce o životním prostředí činnostní charakter, aby si žáci postupně prakticky i teoreticky osvojili potřebné znalosti, dovednosti a postoje formou různých praktických pozorování, písemných i výtvarných záznamů, samostatného hledání a třídění informací – např. s pomocí literatury, kterou si sami vyhledají nebo s pomocí internetu.

Učebnice je koncipována tak, aby obsáhla základní znalosti z ekologické a environmentální výchovy, které by se měly děti naučit na 1. stupni ZŠ, a svým pojetím odpovídá cílům RVP ZV.

...:: Obsah 1. sešitu ::...

Životní prostředí je část světa, kde žijeme
Životní prostředí je místo, kde nejsme sami
Jaké životní prostředí potřebujeme
Společné potřeby
Podmínky života
Místa, která máme rádi
Les, louka, rybník a potok...
Přírodní a umělé prostředí
Vzory přímo z přírody
Parky a zahrady
Není les jako les
Po čem šlapeme
Louka zelená, neposečená...
Vodní svět a kdo tu žije
Co žije nad a pod hladinou rybníka
Koloběh vody
Závěrečné opakování
Poznámka
Tato učebnice je prvním dílem ze čtyřdílné série učebnic environmentální výchovy pro 1. stupeň ZŠ:

Co Anička a Martin dovedou.
Od energie k odpadům.
Co si pamatuje (nejen) babička.

S Martinem a Petem širým světem, učebnice a pracovní sešit pro ekologickou výchovu na 1. stupni ZŠ odpovídá pojetí a cílům RVP ZV, zejména průřezovému tématu environmentální výchova. Učebnici byla udělena schvalovací doložka MŠMT čj. 17348/2007–22 dne 16. 8. 2007.

Text schvalovací doložky se vztahuje k bezplatnému poskytování učebnic ve smyslu § 27 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
Bestsellery
Strach pod Karpaty
Petr Šlik
258 Kč / 238 Kč
Retrokuchařka
Jarmila Lachmannová | Kateřina Bittmanová
348 Kč / 298 Kč