Společnost Národního muzea v dějinách i současnosti
Rok vydání: 2007
Formát: váz. 126x206 mm, 96 s.
Žánr: Historie a literatura faktu
ISBN: 978-80-86078-74-8
Běžná cena:
118 Kč
Akční cena:
98 Kč
(ušetříte 17 %)
Společnost Národního muzea v dějinách i současnosti
Společnost Národního muzea patří mezi naše nejstarší vědecké společnosti. Po založení roku 1822 se stala vlastníkem a provozovatelem Národního muzea (tehdy Vlastenského muzea). Při Společnosti NM roku 1831 vznikla Matice česká, která se zabývala kultivací českého jazyka a literatury, plnila úkoly vydavatelské a spojovala Muzeum s veřejností. Byla zde publikována základní díla české vědecké a populárněvědecké literatury. Díky úsilí Společnosti Národního muzea a Matice české se Národní muzeum stalo přední vědeckou a vzdělávací institucí v Čechách 19. století. Některé jeho sbírky dosáhly už během prvního století existence muzea evropského významu. Když ve 20. století převzaly hmotnou péči o Národní muzeum zemské úřady a posléze přímo stát, přizpůsobila Společnost NM své poslání novým podmínkám: zprostředkovávala spojení Národního muzea s odbornou i laickou veřejností, byla v mnoha ohledech iniciátorkou odborného rozvoje muzea a vydavatelkou publikací. V roce 1949 ztratila vydavatelské oprávnění. Doba normalizace ukončila roku 1976 činnost Společnosti NM, která po dvou letech pokračovala pod změněným názvem v okleštěné podobě. Až v roce 1990 získala zpět původní název. V nových podmínkách se zaměřila na osvětovou práci přibližující veřejnosti fondy Národního muzea i jeho problematiku. Člení se na řadu odborných sekcí, které pořádají pro členy přednášky, exkurze, zájezdy a koncerty.
Bestsellery
Strach pod Karpaty
Petr Šlik
258 Kč / 238 Kč
Retrokuchařka
Jarmila Lachmannová | Kateřina Bittmanová
348 Kč / 298 Kč