Co Anička a Martin provedou

Tato učebnice pro ekologickou (environmentální) výchovu na 1. stupni ZŠ je zaměřena na rozvíjení praktických znalostí a dovedností pro zacházení s živočichy, rostlinami a přírodou vůbec – např. na péči o domácí zvířata a rostliny, pozorování přírody, práci s přírodními materiály a pomoc přírodě. Je součástí širší sady učebnic věnovaných postupně jednotlivým dalším tématům, zejména:

a) poznávání životního prostředí v našem bezprostředním okolí;
b) ekologicky šetrnému spotřebitelskému a občanskému chování;
c) spolupráci a komunikaci při ochraně životního prostředí.

Učebnice EV jsou koncipovány tak, aby obsáhly základní znalosti z ekologické a environmentální výchovy, které by se měly děti naučit na 1. stupni ZŠ, a svým pojetím odpovídá cílům RVP ZV.

...:: Obsah 2. sešitu ::...
Zvířata s námi doma
Člověk a pes
Základní životní potřeby
Psí řeč
Člověk a kočka
Další domácí zvířata
Andulka
Morče
Křeček
Zakrslý králík
Kdo s námi ještě může žít
Hospodářská zvířata
Rostliny zahradní, polní a pěstované doma
Pobyt v přírodě, náměty pro terénní pozorování
Náměty na práci pro přírodu a řemeslné a výtvarné činnosti s přírodními materiály
Závěrečné opakování
Zahradnická hra

Podívat se můžete také na ukázky.

Cena učebnice je 91 Kč (pro školy s 20% slevou)

Tato učebnice je druhým dílem ze čtyřdílné série učebnic environmentální výchovy pro 1. stupeň ZŠ:

S Martinem a Petem širým světem
Od energie k odpadům
Co si pamatuje (nejen) babička

Učebnice Co Anička a Martin dovedou odpovídá pojetí a cílům RVP ZV, zejména průřezovému tématu environmentální výchova. Učebnici byla udělena schvalovací doložka MŠMT čj. 29786/2007–22 dne 24. 1. 2008.

Text schvalovací doložky se vztahuje k bezplatnému poskytování učebnic ve smyslu § 27 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).