Co si pamatuje (nejen) babička

Tato učebnice pro ekologickou (environmentální) výchovu na 1. stupni ZŠ obsahuje zejména informace, cvičení a úkoly ke dvěma tématům:

a) minulý a budoucí vývoj stavu životního prostředí, zejména krajiny a přírody;
b) globální problémy a souvislosti;

Učebnice EV jsou koncipovány tak, aby obsáhly základní znalosti z ekologické a environmentální výchovy, které by se měly děti naučit na 1. stupni ZŠ, a svým pojetím odpovídá cílům RVP ZV.

...:: Obsah 4. sešitu ::...

Co si pamatuje (nejen) babička
Historie místa – jak to bylo kdysi, jak to bude v budoucnosti
Co se Martin ještě dozvěděl v knížkách
Jak člověk měnil v historii krajinu u nás i ve světě
Babiččiny fotografie
Cizí krajiny
Výlet v čase – stroj času
Co se změnilo ve světě za posledních 50 let – populace, spotřeba...
Přemýšlíme o budoucnosti
Scénáře budoucnosti

Je jen jedna Země
Jak společnost ovlivňuje přírodu
Propojenost světa
Rostlinné a živočišné invaze
Velká světová společenstva
Význam největších biomů pro náš život
Příklady ohrožení – globální problémy
Nedostatek vody
Snižování druhové rozmanitosti
Ztenčování ozonové vrstvy
Globální změny klimatu
Lidská populace
Kdyby byl svět vesnicí s 1000 obyvatel
Kolik zeměkoulí potřebujeme?
Hra na dobrého hospodáře
Znečištění a odpady
Závěrečné opakování

Podívat se můžete také na ukázky.

Cena učebnice je 91 Kč (pro školy s 20% slevou)

Tato učebnice je posledním dílem ze čtyřdílné série učebnic environmentální výchovy pro 1. stupeň ZŠ:

S Martinem a Petem širým světem
Co Anička a Martin dovedou
Od energie k odpadům

Učebnice Co si pamatuje (nejen) babička odpovídá pojetí a cílům RVP ZV a byla jí udělena schvalovací doložka MŠMT ČR čj. 16459/2008/22 dne 23. 9. 2008.

Text schvalovací doložky se vztahuje k bezplatnému poskytování učebnic ve smyslu § 27 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).