Od energie k odpadům

Ústředními tématy třetího dílu ze sady učebnic pro ekologickou (environmentální) výchovu na 1. stupni ZŠ jsou: energie (její zdroje a hospodárné užití), odpady (nakládání s nimi, shromažďování, sběr, likvidace nebo jiné využití), "ekologické" nakupování a některé problémy vznikající v lidských sídlištích (hluk, smog, prach aj.).
Pro vyvážení s předchozími dvěma díly se děj fiktivního příběhu přesouvá do městského prostředí. Sešit obsahuje témata pro cvičení, hry a vzájemnou spolupráci ve třídě. Možnosti "odborné" úrovně úkolů a společných diskusí vyplynou ze skladby žákovského kolektivu, z jejich místních zkušeností a ze zvyklostí v domácnostech, jichž jsou členy.

Učebnice EV jsou koncipovány tak, aby obsáhly základní znalosti z ekologické a environmentální výchovy, které by se měly děti naučit na 1. stupni ZŠ, a svým pojetím odpovídá cílům RVP ZV.

...:: Obsah 3. sešitu ::...
Druhy energie
Potřeba energie
Slunce je naše hvězda
Zdroje energie
Spotřeba energie v domácnosti
Úsporné využití energie
Pexeso Umíš třídit odpady?
Nakupování
Odpady
Čistá a pitná voda
Hluk, prach a další škodliviny
Ochrana životního prostředí státem
Závěrečné opakování

Cena učebnice je 91 Kč (pro školy s 20% slevou)

Tato učebnice je třetím dílem ze čtyřdílné série učebnic environmentální výchovy pro 1. stupeň ZŠ:

S Martinem a Petem širým světem
Co Anička a Martin dovedou
Co si pamatuje (nejen) babička

Učebnice Energie a odpady odpovídá pojetí a cílům RVP ZV a byla jí udělena schvalovací doložka MŠMT ČR čj. 16457/2008-22 ze dne 21. 10. 2008

Text schvalovací doložky se vztahuje k bezplatnému poskytování učebnic ve smyslu § 27 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).