S Martinem a Petem širým světem

Učebnice, v nichž si děti formou úkolů osvojují a rozvíjejí vztah k lidem, živočichům a rostlinám, k přírodě a životnímu prostředí. Žáky motivuje k samostatnému studiu jevů okolo nás jak v přírodě, tak i ve společnosti. Tato učebnice umožňuje dát výuce o životním prostředí činnostní charakter, aby si žáci postupně prakticky i teoreticky osvojili potřebné znalosti, dovednosti a postoje formou různých praktických pozorování, písemných i výtvarných záznamů, samostatného hledání a třídění informací – např. s pomocí literatury, kterou si sami vyhledají nebo s pomocí internetu.

Učebnice EV jsou koncipovány tak, aby obsáhly základní znalosti z ekologické a environmentální výchovy, které by se měly děti naučit na 1. stupni ZŠ, a svým pojetím odpovídá cílům RVP ZV.

...:: Obsah 1. sešitu ::...
Životní prostředí je část světa, kde žijeme
Životní prostředí je místo, kde nejsme sami
Jaké životní prostředí potřebujeme
Společné potřeby
Podmínky života
Místa, která máme rádi
Les, louka, rybník a potok...
Přírodní a umělé prostředí
Vzory přímo z přírody
Parky a zahrady
Není les jako les
Po čem šlapeme
Louka zelená, neposečená...
Vodní svět a kdo tu žije
Co žije nad a pod hladinou rybníka
Koloběh vody
Závěrečné opakování

Podívat se můžete také na ukázky.

Cena učebnice je 91 Kč (pro školy s 20% slevou)

Tato učebnice je prvním dílem ze čtyřdílné série učebnic environmentální výchovy pro 1. stupeň ZŠ:

Co Anička a Martin dovedou
Od energie k odpadům
Co si pamatuje (nejen) babička

S Martinem a Petem širým světem odpovídá pojetí a cílům RVP ZV, zejména průřezovému tématu environmentální výchova. Učebnici byla udělena schvalovací doložka MŠMT čj. 17348/2007–22 dne 16. 8. 2007.

Text schvalovací doložky se vztahuje k bezplatnému poskytování učebnic ve smyslu § 27 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).