NAVIGACEAKTUALITY

Růže prší krásná...
AUTOR: Janečková, Marie

Anotace:

Disputace o barokním jazyku a (chválo)řeči

Zájemci o českou barokní tvorbu dostávají do rukou novinku autorského kolektivu z Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Inspirací pro název knihy se stalo dvojverší:

O pacholátko, nedej se libé své mámiti kráse!
Růže prší krásná, stálé, což drsnato bývá.

Jinými slovy krásná růže opadává a chřadne, krása rychle pomíjí, zatímco drsnost trvá, je odolnější. Verše pocházejí z Rosovy gramatiky (Grammatica linguae Bohemicae) z roku 1672. Podtitul kolektivní monografie naznačuje, že hlavním tématem je diskurs barokních mistrů pera i řeči. Autoři podrobují analýze homiletická, historiografická, nábožensko-filozofická, nábožensko-propagační a lexikografická díla 17. a 18. století, a to z různých aspektů. Uplatňují při tom lingvistickou metodologii, pracují s elektronickými slovníky, využívají poznatky z barokních mluvnic, tištěných i digitalizovaných. Soustředili se na několik badatelských okruhů. Předmětem zkoumání se staly jazykové prostředky, jejich výběr, uspořádání a funkce v textu. Pozornost byla věnována přejímkám z latiny i z moderních evropských jazyků, slovotvorné utvářenosti významných slovních druhů, morfologické a syntaktické charakteristice vybraných jevů.

Poznámka:
Kniha Růže prší krásná je šestým svazkem z edice JAZYKOVĚDA. Další díly, které v této edici vyšly, jsou:
K jazyku českého baroka
Vývoj českého barokního souvětí souřadného
Jazyková dynamika současné publicistiky
Slovesné baroko ve středoevropském prostoru
V nuznej slávě, v slavnej nouzi. Svět Ondřeje Jakuba Františka de Waldta.

EDICE: Literární věda a jazykověda
FORMÁT: brož., formát 135x200 mm, 318 s., bar. fotografie
ISBN: 978-80-7420-047-2
CENA: 358 Kč (cena v e-shopu 318 Kč)

VYHLEDÁVÁNÍ


VYDANÉ KNIHY