NAVIGACEAKTUALITY

Ukázky ke stažení


Soubory PDF jsou čitelné programem Adobe Reader (ke stažení zde).
Na svůj počítač je stáhnete kliknutím pravým tlačítkem myši na odkaz a volbou menu Uložit cíl jako.

Ukázky slouží ve smyslu ustanovení licenčních smluv nakladatelských uzavřených s autory k bezúplatné propagaci díla a nakladatel zapovídá jejich jiné užití bez jeho souhlasu. Tím není dotčeno právo bezúplatné citace a zpravodajské licence s uvedením jména autora, názvu díla a jména nakladatele (§§ 31 a 34 autorského zákona, zák. č. 121/2000 Sb.)

A někdy taky ne / Poezie
Frontispis a titulní strana (50 kB)
s. 22-25 (51 kB): Spi sladce, Láska manželská (+ obr.)
s. 35-36 (17 kB): Tibeťan, Před bouřkou
s. 44-45 (42 kB): Únava (+obr.)
Doslov a obsah (42 kB)

Až se jaro vrátí / Pro děti a mládež
72 dpi (screen):
Děťátko (40 kB)
Husopaska (120 kB)
Pyšný macek (46 kB)
Ten náš pes (40 kB)
600 dpi (e-book):
Děťátko (109 kB)
Husopaska (334 kB)
Pyšný macek (124 kB)
Ten náš pes (104 kB)

Anglická cvičení pro gymnázia, střední a jazykové školy a 2. stupeň základních škol / Jazykové učebnice
Anglická cvičení - průřez celou knihou komentovaný autorkou knihy

Anglická gramatika. Cvičení a testy, česko-anglický výklad (5. vydání) / Jazykové učebnice
Obsah (82 kB)
Výklad (112 kB)
Testy (58 kB)

Anglické testy. Příprava na zkoušky (3. vydání) / Jazykové učebnice
Předmluva (30 kB)
Ukázka z testů i s výsledky (43 kB)
Frázová slovesa (21 kB)
Předložky (27 kB)


Cesty skrytosti / Beletrie a literatura faktu
Dr. Osud (60 kB)
s. 11-15: Usmívání v Hercynském lese (část) (46 kB)
s. 84-95: Po schodech (část) (46 kB)
s. 151-157: Zeus párty (část) (81 kB)
Doslov (70 kB)

Co Anička a Martin dovedou / Učebnice
Jak kočka loví (108 kB)
Morče (119 kB)
Rostliny zahradní, polní a pěstované doma (101 kB)
Puzzle (152 kB)
Kompostování (86 kB)
Zahradnická hra (130 kB)

Co si pamatuje (nejen) babička / Učebnice
Co se změnilo ve světě za posledních 50 let...
Hra na dobrého hospodáře
Znečištění a odpady

Experiment Max / Pro děti a mládež
s. 5-13: Protržený mrak (42 kB)
s. 14-27: Andílek (45 kB)
s. 145-153: Balvan (37 kB)

Faktor Max / Pro děti a mládež
s. 100-104: Dokonalé maskování (38kB)
s. 111-116: Cesty štěstí (51 kB)
s. 150-157: Hodina strachu (36 kB)

Literatura v průsečíku pohledů. Teorie - historie - kritika / Literární věda a jazykověda
z oddílu Teorie, s. 28-36 (45 kB) (Dialektika estetického objektu)
z oddílu Historie, s. 96-103 (44 kB) (Kdy začíná moderna v naší novodobé literatuře?)
z oddílu Kritika, s. 125-176 (110 kB) (Postmoderna v české próze 1990-2000 a nedůvěra k příběhu, Barokní fenomén v české próze posledního desetiletí, Politika v současné beletrii)
a Ediční poznámka, Jmenný rejstřík, Obsah

Malíř slavného portrétu Josef V. Hellich / Beletrie a literatura faktu
s. 100-105: kap. VIII. Staňkův salon (40 kB)
s. 113: z kap. IX. Slavný portrét slavné ženy (13 kB)
s. 141: z kap. XII. Revoluční rok 1848 (30 kB)
s. 185: portrét J. V. Hellicha od L. J. Bernarda (25 kB)
s. 189: z kap. XV. Závěr - foto Markvartovského domu v Hellichově ul. před a po povodni r. 2002 (27 kB)
s. 213-218 z přehledu Hellichovy tvorby (29 kB)

Malostranský hřbitov. Historie a současnost / Beletrie a literatura faktu
Obsah
Úvod
Historie
Sochařství
Funerální litina
1. polovina 20. století
Seznam a medailonky pohřbených
Sousední země

Milenky / Poezie
Doslov Ľ Feldeka a obsah (29 kB)
s. 34-38 (21 kB): Kostelníkova milenka, Sochařova milenka, Lékárníkova milenka, Památkářova milenka, Pošťákova milenka
s. 79-80 (14 kB): Kontrolova milenka

Moderní směry ve fyzice / Modern Topics in Physics / Přírodní vědy
Obsah a úvod / Contents (36 kB)
Introduction (36 kB)
s. 32-37: z kap. 6. Musílek, L: Ionizující záření v archeometrii a dějinách umění (168 kB)
p. 176-181: from Chap. 6. Musílek, L: Ionizing radiation in archeometry and history of art (119 kB)
s. 57-68: kap. 8. Jelínková, H. - Kluiber, Z.: Aplikace laserů (287 kB)
p. 201-212: Chap. 8. Jelínková, H. - Kluiber, Z.: Laser Applications (190 kB)
s. 115-121: kap 15. Kálal, M.: Komplexní interferometrie (243 kB)
p. 260-266: Chap. 15. Kálal, M.: Complex Interferometry (205 kB)

Nablýskaná krása v kuchyních našich prababiček / Beletrie a literatura faktu
Úvod (21 kB)
Stará inzerce (676 kB)
Barokní kuchyně (411 kB)
Staré recepty (25 kB)
Recepty na paštiky (130 kB)
Ukázky starých pečících forem (167 kB)

O boji řetězem způsobem COMBAT KEMPO / Sport
Ukázka z knihy O boji řetězem způsobem COMBAT KEMPO.

Od energie k odpadům / Učebnice
Obnovitelné zdroje
Pexeso
Využití a likvidace odpadu
Závěrečné opakování

Odkrytá tajemství podzemních chodeb / Beletrie a literatura faktu
Jak je tomu jinde
Jak je tomu u nás
Městská podzemí
Plánky podzemí


Pilates - balanční cvičení (4. vydání) / Sport
s. 12-18: Úvod (121 kB)
s. 41-49: Jak cvičit Pilates (89 kB)
s. 81-84: Program balančního cvičení na měkkém míčku (103 kB)
s. 113-117: Zásobník cviků pro náročné (124 kB)
s. 124-130: Zásobník cviků pro náročné (176 kB)
doc. MUDr. M. Tichý, CSc: Slovo lékaře o metodě Pilates (21 kB)

Posilování kloubní kondice. Centračně-stabilizační cvičení / Sport
Zadržení dechu a silový výdech (kap. 2, str. 46)
Příklady silového výdechu při tlacích a rozpažkách (kap. 2, str. 52-53)
Cvičení obouruč (kap. 4, str. 126-127)
Pilovitý sval (kap. 4, str. 136-137)
Práce nohy a s nohou (kap. 6, str. 230-231)
Stabilizace kyčlí (kap. 6, str. 243-244)
Popis chyb a správného provedení dřepu (kap. 6, str. 252-253)
Hlava (kap. 6, str. 254)
Horní končetiny (kap. 7, str. 262-263)
Qi Gong (Čchi-kung) (kap. 9, str. 302-303)

Povídky malostranské (2. vyd.) / Beletrie a literatura faktu
Jak si pan Vorel nakouřil pěnovku (109 kB)
U tří lilií (93 kB)

Putování za krásami a záhadami jihozápadních Čech / Beletrie a literatura faktu
Obálka - přední a zadní strana se záložkami s anotací knihy a informacemi o autorovi (430 kB)
Obsah knihy (35 kB)
Úvod + podzemí Chvalské (35 kB)
Podzemí ve Vlašimi (302 kB)
Syrový horor na hradě krumlovském (211 kB)

Půvab poetiky. Průvodce pravidly poezie / Beletrie a literatura faktu
Obálka - přední a zadní strana se záložkami s anotací knihy a informacemi o autorovi (410 kB)
Ukázky + věcný a jmenný rejstřík (454 kB)

S Martinem a Petem širým světem / Učebnice
Les, louka, rybník a potok... (514 kB)
Co lze pozorovat na noční procházce (522 kB)
Vodní svět a kdo tu žije (1,1 MB)
Karetní hra kvarteto (304 kB)

Tvarování těla pro muže a ženy (10. vydání) / Sport
Obálka (10. vyd.): přední a zadní strana s anotacemi o obsahu knihy a o autorovi (191 kB)
Obálka (3. vyd. až 6. vyd.): přední a zadní strana s anotacemi o obsahu knihy a o autorovi (243 kB)
Obsah a úvod: s. 5-11 (68 kB)
z kap. Jak tělo funguje: s. 14-17 (92 kB)
ze Zásobníku strečinku a posilování - Hrudník-prsní svaly: s. 105 (74 kB)
ze Zásobníku strečinku a posilování - Hýžďové a stehenní svaly:
s. 172-173 (113 kB)
s. 184-185 (147 kB)
z kap. Cvičení jako prevence a terapie: s. 254-257 (195 kB)

Zpěvník Abraka dabraka / Hudba
30 vteřinové ukázky ve formátu MP3:
Abraka dabraka (Josef Kainar) (478 kB)
Vlak (Jiří Žáček) (476 kB)
Halí, belí (Jiří Žáček) (428 kB)
Zlá kobyla (Jiří Žáček) (432 kB)
Nehoda (Jiří Žáček) (537 kB)
Hokejista (Josef Kainar) (447 kB)

Ukázky ze samotného zpěvníku (681 kB)
Seznam všech písniček ze zpěvníku (418 kB)
VYHLEDÁVÁNÍ


VYDANÉ KNIHY