Akční nabídka
Moderní směry ve fyzice / Modern Topics in Physics
Zdeněk Kluiber
280 Kč / 250 Kč
Až se jaro vrátí
Josef Václav Sládek
205 Kč / 148 Kč
Cesty skrytosti
Vladimír Reis
230 Kč / 180 Kč
Co Anička a Martin dovedou
Jiří Kulich
95 Kč / 88 Kč

Přírodní a společenské vědy
O možné fyzikální podstatě gravitačních a setrvačných sil
Milan Kálal
Obecná teorie relativity popisuje gravitační působení pomocí matematické konstrukce diferenciální geometrie a tenzorů, kterými lze určit zak...
Dějiny výtvarného umění USA 1
Jiří Vaněk
Vůbec poprvé v českých zemích vycházejí dějiny amerického výtvarného umění knižně. Týkají se ovšem jen bělošské populace, neboť pojednání o ...
Dějiny umění ve výtvarné kultuře západní tradice 2. 19. století
Jiří Vaněk
Druhý díl Dějin umění ve výtvarné kultuře západní tradice poskytuje výklad uměleckých směrů 19. století prostřednictvím charakteristik repre...
Dějiny umění ve výtvarné kultuře západní tradice
Jiří Vaněk
První díl nabízí přehled uměleckých slohů a směrů od antiky po 18. století a představuje umělci a jejich díla, jež zrodil starověk, starokře...
Estetika v proměnách prožitků (2. vyd.)
Jiří Vaněk
Estetika v proměnách prožitků charakterizuje základní podoby estetické zkušenosti, jako je krása, ošklivost, vznešenost, půvab nebo pitoresk...
Filosofie v kultuře západní tradice
Jiří Vaněk
Filosofie v kultuře západní tradice je přehledným vysvětlením myšlenkových směrů a názorů předních filosofů, obsahuje i poukazy k jejich spo...
Německá komunální politika. Bavorské a saské obce
Miroslava Kubatová Pitrová
Problematika politologických aspektů veřejné správy tvoří jednu z charakteristických oblastí moderní politické vědy, přesto jí není v odborn...
Magia Naturalis
Josef Wolf
Tato vzácná a jedinečná kniha o vzniku a vývoji magie přibližuje čtenáři tajuplný svět, zejména magický obraz světa, který je v lidské spole...
Duchovní odkaz národů
Josef Wolf
Kniha je průvodcem dějinami lidských hodnot ve společnosti všech dob a kultur. Přední český antropolog jí uzavírá svou volnou trilogii, k ní...
Člověk a jeho pradějiny
Josef Wolf
Kniha Člověk a jeho pradějiny podává slovem a obrazem současný vědecký výklad geneze člověka – zahrnuje vývoj lidského rodu v jednotli...
Fyzika a pravděpodobnost
František Fabián | Zdeněk Kluiber
Originální text je věnován vztahu vybraných problémů statistické fyziky a pravděpodobnosti. Patří mezi popularizační publikace, poprvé je zd...
Tvořivost učitele a účastníci fyzikálních soutěží
Zdeněk Kluiber
Z doslovu děkana FJFI ČVUT v Praze prof. Ing. M. Havlíčka, DrSc.: "Kniha pojednává o aktuální tematice - vyhledávání talentovaného studenta ...
Antropologie pro každý den
Josef Wolf
Věda o zdravém člověku - antropologie - nás učí, jak žít zdravě a smysluplně, jak si život nezkracovat a jak rozvíjet tělesno i duševno v ka...
Moderní směry ve fyzice / Modern Topics in Physics
Zdeněk Kluiber
Kolektiv autorů - jaderných fyziků - seznamuje čtenáře, zájemce o fyziku a především studenty středních škol, se zajímavostmi ze svého oboru...
Fyzika před námi
Zdeněk Kluiber
Sborník zajímavostí z fyziky, jehož autory jsou členové Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR. Kniha obsahuje témata, která se běžně ještě neob...
Nápaditá fyzika
Zdeněk Kluiber
Sborník zajímavostí z fyziky, jehož autory jsou bývalí i současní studenti Gymnázia Christiana Dopplera ve Zborovské ul. v Praze 5, jeho pra...