Bestsellery
Strach pod Karpaty
Petr Šlik
258 Kč / 238 Kč
Retrokuchařka
Jarmila Lachmannová | Kateřina Bittmanová
348 Kč / 298 Kč

Miroslava Kubatová Pitrová


Autorovy tituly vydané v Nakladatelství ARSCI:

Německá komunální politika. Bavorské a saské obce
Miroslava Kubatová Pitrová
Problematika politologických aspektů veřejné správy tvoří jednu z charakteristických oblastí moderní politické vědy, přesto jí není v odborn...

PŘÍRODNÍ A SPOLEČENSKÉ VĚDY